Day: October 6, 2021

कीटकनाशकांचा रिझल्ट कसा ओळखावा?कीटकनाशकांचा रिझल्ट कसा ओळखावा?

Article by Dr. Satilal Patil, Author of Dreamers and Doers. Date: 03 October , 2021 डॉ. सतीलाल पाटील 0९९२२४५९७८४ पूर्वी नवीन कीटक नाशकाची ट्रायल घायची असल्यास, त्या प्रॉडक्टचे लहान बाटल्यातले नमुने आम्ही